Kontakta mig

  LinkedIn

  +46 73 979 3663

  Aram Seddigh

  Min drivkraft är att skapa hållbara och produktiva arbetsplatser som ökar trivseln och organisationens konkurrenskraft!

  När jag tittar i backspegeln har utveckling och nytänkande alltid varit drivkrafter för mig och förändring ett medel för dessa. Ett aktivt val gjorde att jag började fördjupa mig i människor, medan slumpen fick mig att fokusera på kontor, arbetsmiljö och arbetssätt. Att jag stannade kvar inom området blev snart en självklarhet. Om utveckling och nytänkande är centrala drivkrafter som för mig lett till att jag upptäckt så mycket och kunnat testa så många olika gränser, vad kan vi uppnå om vi lyckas skapa en miljö som stöttar dessa drivkrafter hos en grupp eller organisation?

  • Utbildning

   Med drivkraften att skapa möjligheter för andra att växa, började jag först utveckla min förståelse för människor när jag läste på psykologprogrammet och skapade mig en insikt om ledning och organisation under mina ekonomistudier. Med nyfikenhet på både hälsa och prestation, med en bas i både ekonomi och psykologi, försvarade jag min doktorsavhandling med fokus på kontor, arbetsmiljö och arbetssätt. I tillägg har jag även certifierat mig till Change Management konsult genom Prosci.

   Leg. psykolog, ekonom och doktor i arbets- och organisationspsykologi

  • Erfarenhet

   Min forskning blev tidigt uppmärksammat, vilket snabbt ledde till ett flertal konsultuppdrag där jag hade förmånen att jobba nära organisationer, företagsledare och projektgrupper för att dels sätta mål och visioner kring arbetsmiljöarbeten dels stötta dem att nå hela vägen fram.

   Jag har sedan år 2013 i egen regi arbetat praktiskt med arbetsmiljöfrågor med fokus på kontor och arbetsmiljö. Sedan 2015 har jag på heltid fokuserat att stötta organisationer i dessa frågeställningar. 

  Mitt fokus

  Mitt fokus är på helheten med en stark bas i den fysiska samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Utifrån de resurser som organisationer har i form av ekonomi och tid, är det viktigt för mig att rekommendera insatser som har störst praktiskt inverkan.

  Jag föreläser gärna om hur vi skapar en fysisk arbetsmiljö och arbetar med ledarskapet och medarbetarskapet för att få hållbara och hälsosamma arbetsmiljöer för tjänstemän. Jag arbetar med detta som föreläsare, workshopsledare, genom konsultinsatser, genom att stötta projektgrupper och styrgrupper eller leda förändringsarbeten.

  Mitt erbjudande

  Jag erbjuder olika tjänster och insatser, nedan hittar du de vanligaste insatserna jag utför

  Jag fyller mina föreläsningar med relevant innehåll och skapar interaktion, använder mig av humör och inspirerar till handling. Syftet är att lämna deltagarna berörda och få dem att reflektera över hur de kan ta nästa steg i deras utveckling.

  Följande teman föreläser jag gärna om:

  • Kontor, kontorslandskap och aktivitetsbaserat arbetssätt – vilket är skillnaden och på vilket sätt kan de olika arbetssätten stötta er verksamhet
  • Decennium av forskning – så påverkar kontor och arbetssätt medarbetares hälsa och produktivitet
  • Så påverkas din hjärna i olika kontorsmiljöer och så ger du den rätt förutsättningar för att arbeta effektivt
  • Led förändringen till ett nytt arbetssätt – så kan vi få till önskade beteenden vid förändring till ett nytt arbetssätt
  • Förebygg och hantera motståndet i förändringsarbetet
  • Lyckad organisation för en förändringsarbete – så leder du förändringen till ett nytt arbetssätt
  • Personlighet och arbetets natur – spelar det någon roll vem jag är och vad för arbetsuppgifter jag har för hur jag trivs i olika typer av kontor?
  • Flexibelt ja, men hur skapar vi en effektiv arbetsmiljö för team och projektarbeten?
  • Vi ska jobba flexibelt – hur anpassar vi lokalen så det passar verksamhetens olika delar?
  • Att leda sig själv vid ett flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt

  Jag har genomfört över 500 föreläsningar för privata och offentliga verksamheter och vid olika konferenser. Ett urval av dessa är Business arena, Naturvårdsverket, Rädda barnen, GE healthcare, JM, Göteborgsstad, Naturvetarna, Vision, WWF, Olov Lindgren AB, Sweco environment, Skara kommun m.m.

  Genom workshops kan vi fokusera på mer eller mindre komplicerade frågeställningar och arbeta fram förslag på lösningar eller förhållningssätt. Nedan finner du ett urval av frågeställningar som jag jobbar med.

  • Ledarskapet – att leda i ett flexibelt arbetssätt
  • Förhållningsregler – så agerar vi i våra ytor och i den nya arbetsmiljön
  • Så leder du dig själv – nå ditt och företagets målsättning
  • Risk- och konsekvensanalys

  Ett urval av kunder som jag stöttat genom workshops och interaktiva seminarier är SKL, Roschier Advokatbyrå, Vision, ABB Industrial Automation m.m.

  Jag erbjuder kortare eller längre konsultinsatser för att kartlägga, projekt- och förändringsleda eller följa upp kontorsförändringsprojekt.

  Exempel på vanliga insatser är:

  • Intern projektledning vid kontorsförändringsprojekt
  • Framtagning av arbetsplatskoncept – vad passar er: kontor för utvecklingsteam, aktivitetsbaserat, varierande arbetssätt utifrån verksamhetens olika behov?
  • Stöd till projektgruppen/Styrgruppen i projektets olika faser

  Ett urval av kunder som jag stöttat med ovanstående tjänster är Sida, Danone, Sentor, ABB HVDC, Fortifikationsverket, Folktandvården i Skåne, ABB Enterprise Software m.m.

  Kontor, arbetsmiljö och arbetssätt

  Jag har haft förmånen att arbeta nära flera av Sveriges största bolag såsom ABB, men även myndigheter och offentliga verksamheter såsom Folktandvården, Fortifikationsverket, Hyresgästföreningen, Stockholms Bostadsförmedling m.fl.

  Jag har hållit i mer än 100 föreläsningar och workshops för små sällskap men även för grupper med över 300 personer. Jag är framförallt aktiv i Sverige men har genomfört flertalet insatser i både USA och Norge. Förutom svenska pratar och skriver jag även obehindrat på engelska.

  Jag kan vara er resurs för er vid frågeställningar rörande kontor, kontorslandskap, aktivitetsbaserat arbetssätt, Agila kontor, stress, hälsa, hållbarhet, produktivitet och förändringsledning. Ta kontakt för en dialog!

  Kontakta mig