Contact Me

  LinkedIn

  +46 73 979 3663

  Aram Seddigh

  My driving force is to create sustainable and productive workplaces that increase well-being and organizational competitiveness!

  Looking in the rearview mirror, development and innovation have always been driving forces for me and continuous changes and development ways to fulfill these ambitions. I developed early an interest in people's needs to reach goals and improve their wellbeing. Later I realized the importance of work environment for organizations to systematically increase their competitiveness and readiness for future changes.

  • Education

   With the drive to create opportunities for growth, I began to develop my understanding of people during my studies in and created an insight in management and organization during my studies in business. With curiosity on both health and achievement, with a foundation in both business and psychology, I defended my doctoral dissertation with focus on office type, performance and health. In addition, I’m also a certified Change Management Consultant through Prosci.

   Lic. psychologist, economist and doctor in work- and organizational psychology

  • Work experience

   My research was early noticed, which promptly led to consultancy assignments where I had the privilege of working close to organizations, business leaders and project teams to set goals and visions for work environments and support the organizations to reach their goals.

   Since 2013 I have been working with work environment issues with focus on office type and new ways of working.

  My focus

  I have a strong base in the physical as well as the organizational and social work environment, but I keep my focus on the whole picture to recommend actions that have the most impact on the wellbeing and performance of the organization and in line with the intended investment.

  I love to focus on leadership and how to create sustainable, healthy, and effective work environments. Topics that I work with as a lecturer, workshop leader, project manager and adviser.

  Mitt erbjudande

  Jag erbjuder olika tjänster och insatser, nedan hittar du de vanligaste insatserna jag utför

  Jag fyller mina föreläsningar med relevant innehåll och skapar interaktion, använder mig av humör och inspirerar till handling. Syftet är att lämna deltagarna berörda och få dem att reflektera över hur de kan ta nästa steg i deras utveckling.

   

  Följande teman pratar jag gärna om:

  • Kontor, kontorslandskap och aktivitetsbaserat arbetssätt – vilket är skillnaden och på vilket sätt kan de olika arbetssätten stötta er verksamhet
  • Decennium av forskning – så påverkar kontor och arbetssätt medarbetares hälsa och produktivitet
  • Hur din hjärna påverkas i olika kontorsmiljöer och hur du kan få den effektiv
  • Led förändringen till ett nytt arbetssätt – så kan vi få till önskade beteenden vid förändring till ett nytt arbetssätt
  • Förebygg och hantera motståndet i förändringsarbetet
  • Lyckad organisation för en förändringsarbete – vad ska vi göra, hur gör vid det och när?
  • Personlighet och arbetets natur – spelar det någon roll vem jag är och vad jag gör för hur jag trivs i olika kontor?
  • Hur du som ledare får bättre koll, högre tillit, ökad trivsel och förbättrad produktivitet vid förändring till nytt arbetssätt
  • Flexibelt ja, men hur skapar vi en effektiv arbetsmiljö för team och projektarbeten?
  • Vi ska jobba flexibelt – men hur ska vi utforma kontoret och vad gäller för vilka?
  • Att leda sig själv vid ett flexibelt och aktivitetsbaserat arbetssätt
  • Poster att tänka på när du sätter budget för förändringen till nytt arbetssätt

  Genom workshops kan vi fokusera på mer eller mindre komplicerade frågeställningar och arbeta fram förslag på lösningar eller förhållningssätt. Nedan finner du ett urval av frågeställningar som jag jobbar med.

  • Ledarskapet – anpassat ledarskap i en aktivitetsbaserad miljö
  • My day at work – dessa aktiviteter utför jag på jobbet och här gör jag dem bäst
  • Förhållningsregler – så agerar vi i våra ytor och i den nya arbetsmiljön
  • Så leder du dig själv – nå ditt och företagets målsättning
  • Jag, min projektgrupp och styrgrupp – identifiera vem som ska ingå i din grupp och vilken struktur du behöver

  Jag erbjuder kortare eller längre konsultinsatser för att kartlägga, genomföra eller följa upp arbetsmiljöinsatser. Nedan hittar ni de vanligaste uppdragen som jag genomför

  • Kartläggning av förändringsarbete
  • Ta fram en behovsanalys – vilka ytor behöver vi och i vilken utsträckning
  • För- och eftermätning vid förändring/utvecklingsarbete
  • Stöd till projektgruppen/Styrgruppen i projektets olika faser
  • Projektledare – leder projektet och ser till att ta er i hamn i tid

  Kontor, arbetsmiljö och arbetssätt

  Jag har haft förmånen att arbeta nära flera av Sveriges största bolag såsom ABB, men även myndigheter och offentliga verksamheter såsom Folktandvården, Fortifikationsverket, Hyresgästföreningen, Stockholms Bostadsförmedling m.fl.

  Jag har hållit i mer än 100 föreläsningar och workshops för små sällskap men även för grupper med över 300 personer. Jag är framförallt aktiv i Sverige men har genomfört flertalet insatser i både USA och Norge. Förutom svenska pratar och skriver jag även obehindrat på engelska.

  Jag kan vara er resurs för er vid frågeställningar rörande kontor, kontorslandskap, aktivitetsbaserat arbetssätt, Agila kontor, stress, hälsa, hållbarhet, produktivitet och förändringsledning. Ta kontakt för en dialog!

  Contact me